คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การค้าประเวณี การค้าประเวณีเป็นองค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางเพศและอาจเกิดขึ้นในซ่องโสเภณีคือสถานประกอบการที่ให้บริการการค้าประเวณี โดยผู้ซื้อบริการสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ สถานบริการที่มีให้โดยหญิงขายบริการ อาจเป็นที่ห้องพักของลูกค้า ในที่จอดรถหรือบนถนน บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ถูกประสานหรือจัดการผ่านแมงดาหรือเอเจนซี่คุ้มกัน การค้าประเวณีเกี่ยวข้องกับโสเภณีหรือผู้ให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าทางธุรกิจ ในบางกรณีโสเภณีมีอิสระในการพิจารณาว่าเขาหรือเธอจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่มีการบังคับค้าประเวณีและการค้าประเวณีทางเพศในบางแห่งทั่วโลก
        
เหตุผลว่าทำไมแต่ละคนอาจเข้าสู่การค้าประเวณีมีความหลากหลาย สังคมนิยมและสตรีนิยมสายหัวรุนแรง (Radical Feminism) อ้างถึงความยากจน กระบวนการกดขี่ทุนนิยม และ ระบบสังคมที่ชายเป็นใหญ่ ซึ่งจะมีบุคคลที่ถูกกีดกันทางสังคมอาจเรียกว่า “ผู้ที่ถูกสังคมปฏิเสธ” บนพื้นฐานของเผ่าพันธุ์และชนชั้นที่เป็นเหตุผลทำให้มีการคงปรากฏตัวของการค้าประเวณี จากสถานการณ์เหล่านี้รวมกันให้คงมีการกดขี่ทางเพศเกิดขึ้น เหตุผลอื่น ๆ รวมถึงการจำกัดเนื่องจากความขัดแย้งและสงคราม นอกจากนี้ มีสถาบันหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้อ้างถึงการเหยียดสีผิวว่าเป็นสาเหตุของความชุกของผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นคนผิวดำหรือคนผิวสีเนื่องจากสิ่งนี้นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมและการเข้าไม่ถึงทรัพยากร
        
ความถูกต้องตามกฎหมายของการค้าประเวณีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (การชักชวน ซ่องโสเภณี การจัดหา) จะแตกต่างกันไปตามขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง แต่ถึงแม้จะอยู่ในที่ที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจใต้ดินที่เฟื่องฟูมักจะมีอยู่เนื่องจากความต้องการสูงและรายได้สูงที่สามารถทำได้โดยแมงดา เจ้าของซ่องโสเภณี เอเจนซี่คุ้มกันหรือหน่วยงานคุ้มกันและผู้ค้ามนุษย์
        
ซ่องโสเภณีเป็นสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ที่ผู้คนอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับโสเภณี  แม้ว่าด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือวัฒนธรรมพวกเขาอาจอธิบายว่าตัวเองเป็นอาบอบนวด บาร์ คลับเปลื้องผ้าหรือโดยคำอธิบายอื่น ๆ งานบริการทางเพศในซ่องโสเภณีถือว่าปลอดภัยกว่าการค้าประเวณีตามท้องถนน
        
การค้าประเวณีและการทำงานของโสเภณีเป็นสิ่งถูกกฎหมายในบางประเทศ แต่ผิดกฎหมายในประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่นมีโสเภณีในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีในบางพื้นที่ของรัฐ ในประเทศที่โสเภณีและซ่องโสเภณีถูกกฎหมาย แต่ซ่องโสเภณีอาจมีข้อจำกัดมากมายและหลากหลาย  การบังคับค้าประเวณีมักเป็นสิ่งผิดกฎหมายเช่นการค้าประเวณีโดยผู้เยาว์ ถึงแม้ว่าอายุอาจแตกต่างกันไป บางประเทศห้ามการแสดงทางเพศโดยเฉพาะ ในบางประเทศ ซ่องโสเภณีมีข้อจำกัด ในการวางแผนอย่างเข้มงวดและในบางกรณีอาจมีการจำกัดพื้นที่เขตแสงสีแดง บางประเทศห้ามหรือควบคุมวิธีการโฆษณาซ่องโสเภณีบริการของพวกเขาหรือพวกเขาอาจห้ามการขายหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ ในบางประเทศที่ดำเนินกิจการซ่องโสเภณีอย่างถูกกฎหมาย ผู้ให้บริการซ่องโสเภณีบางรายอาจเลือกดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย.

..........................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล...