คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

การล่วงละเมิดที่มีความรุนแรงน้อยกว่า แต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือยังคงมีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปอาจเป็น “การครอบงำ” และดังนั้นจึงอาจเข้ากับคำจำกัดความส่วนนี้ด้วย ดังนั้นเหตุการณ์ที่แยกจากกันจำนวนเล็กน้อยและสะสมเป็นบ่อยครั้งเรื้อรัง อาจรวมถึงเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หากเหตุการณ์นั้นส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ในการตรวจสอบว่าพฤติกรรมการล่วงละเมิดนั้น “มีการครอบงำ” หรือไม่

คุณสามารถถามตัวเองได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่ครั้ง พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นนานแค่ไหน? คนอื่น (เพศเดียวกันหรือต่างเพศ) ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่ ? 

“ส่งผลกระทบต่อสภาพการทำงาน” หรือ “สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร”

หากคุณถูกไล่ออก ถูกปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง ลดระดับการทำงาน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพที่ไม่ดี ถูกกำหนดให้เปลี่ยนตำแหน่งที่พึงประสงค์น้อยกว่าหรือมีการดำเนินการจ้างงานที่เป็นรูปธรรมไม่ดีกับคุณ เพราะคุณปฏิเสธหรือไม่ยินยอมการลวนลามทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศนั้นมีแนวโน้มที่จะ“ส่งผลกระทบต่อสภาพการทำงานของคุณ”

แม้ว่านายจ้างของคุณจะไม่ดำเนินการที่เปลี่ยนสถานะการจ้างงานของคุณหรือส่งผลให้คุณได้รับค่าจ้างลดลงโดยตรง (ซึ่งน่าจะเกิดขึ้น หากคุณสูญเสียงาน ถูกลดระดับหรือถูกตัดชั่วโมงการทำงาน) คุณอาจยังเรียกร้องว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศอย่างผิดกฎหมาย หากการกระทำนั้นรบกวนการทำงานของคุณอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่ากลัวเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นที่น่ารังเกียจ

ตัวอย่างเช่นอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่ผิดกฎหมาย หากการล้อเล่น การเย้าแหย่ การพูดล่วงเกินทางเพศซ้ำ ๆ ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในการทำงาน แล้วทำให้การปฏิบัติงานของคุณแย่ลง หรือหากคุณปฏิเสธโอกาสทางอาชีพเพราะจะทำให้คุณต้องติดต่อกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศ

โปรดจำไว้ว่าการสร้าง ’สภาพแวด ล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตรหรือเป็นปรปักษ์“ การกระทำนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าถูกข่มขู่หรือขุ่นเคืองในที่ทำงาน แต่ยังเป็นประเภทของพฤติกรรมที่จะทำให้คนมีเหตุผลในเรื่องเพศของคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกัน รู้สึกอย่างนั้น.
...................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล