คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 20 มีนาคม 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีบทความได้ตีพิมพ์หัวข้อที่น่าสนใจเรื่อง “14 คำถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ที่คุณผู้หญิงต้องการคำตอบเสมอ” เพราะฉะนั้นควรอ่านบทความนี้อย่างมีวิจารณญาณและดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

อดีตการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปฏิบัติ สำหรับผู้หญิงที่ดีงาม ไม่แต่เพียงว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นข้อห้ามเท่านั้น แต่ยังถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมทางจารีตประเพณี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลับมีบทความสนับสนุนความคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ในปัจจุบันการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ถือเป็นหัวข้อร้อนแรงที่มีการกล่าวถึงอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับสุภาพสตรีที่ได้รับความนิยมทางช่องทีวีชื่อ เอชบีโอ หรือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก 101 (Anal Sex 101)” ในช่วงประจำปีของสัปดาห์เพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้ถูกวิจารณ์ว่าควรมีมากขึ้นและไม่ควรขาดในอดีต

มีการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทางเพศ (The Journal of Sexual Medicine) พบว่าร้อยละ 40 ของผู้หญิง อายุระหว่าง 20-24 ปีมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมากกว่าครึ่งอาจเคยเล่นด้วยการกระตุ้นด้วยปากหรือนิ้วทางทวารหนักไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการรับ มีคำถามตามมาว่า แล้วทำไมการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักไม่ควรทำ? มีการพยายามอธิบายสนับสนุนแนวคิดนี้คือ มีปลายประสาทจำนวนมากรอบทวารหนัก-ดังนั้นทวารหนักจึงเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะให้ความสุขและความพึงพอใจได้ดี และตรงกันข้ามกันคือก็อาจทำให้ไม่มีความสนุกนัก

หากถ้าคุณกำลังคิดที่จะรวมการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเข้ากับการมีเพศสัมพันธ์ที่เคยทำประจำอยู่ หรือแม้ว่าคุณจะเคยลองการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมาแล้ว คุณอาจมีบางคำถามเกิดขึ้นที่อาจสงสัย? 

1. การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีความสำคัญเช่นไร? จริงหรือไม่ว่าทุกวันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะสนใจการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นนั้น? บางทีอาจเป็นเพราะการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักให้ความรู้สึกที่ดีมาก “การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นกิจกรรมที่เร้าอารมณ์และน่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง” เป็นคำกล่าวของ ดร.เจนเกรียร์ นักบำบัดโรคทางเพศและการแต่งงานในกรุงนิวยอร์ก กล่าวไว้กับบทความชื่อสุขภาพของสตรี (Women’s Health) “หากคุณเต็มใจจะลองการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก คุณอาจพบว่าการมีความสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นการเพิ่มความสนุกสนานโดยไม่คาดคิด”

2. การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักปลอดภัยหรือไม่? ถ้าการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน ในขณะที่ความจริงคือทวารหนักเป็นช่องทางหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงที่สุดแบบหนึ่งในแง่ของการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์-รวมถึงเอชไอวี–หากท่านปฏิบัติตามแนวทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติกับคู่นอนอย่างมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นคู่นอนที่ท่านรักชอบหรือไม่ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักถือว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไปอย่างอ่อนโยน โดยรับฟังซึ่งกันและกัน ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์และใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสม ทุกอย่างจะไม่เป็นไรและเป็นไปด้วยดี.
......................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล