คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เรียน ดร.โอ คุณหมอที่นับถือ
ตอนนี้ผมเป็นข้าราชการบำนาญ ตลอดเวลาที่รับราชการผมตั้งใจและทุ่มเททำงานมาอย่างเต็มที่ไม่เคยบกพร่อง จึงไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นมาเกือบจะสิบปีได้ ผมต้องดื่มเป็นประจำเพราะต้องออกงานสังคมบ่อย แถมยังต้องเครียดกับงาน ต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่มีอาการของโรครุนแรง แต่ต้องไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย ในตอนแรก ๆ ก็ไปตามนัด แต่ระยะหลัง ๆ ผิดนัดบ่อย สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมต้องมาขอรับคำแนะนำก็คือ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พบว่าอวัยวะสำคัญไม่ค่อยแข็งตัว มีแข็งบ้าง อ่อนบ้าง ส่วนใหญ่จะอ่อนตัวมากกว่าแข็งตัว ในความรู้สึกของผมคือไม่เหมือนเดิม เวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาไม่ได้ดั่งใจต้องการ ผมจึงไปพบแพทย์และได้รับยามากินจำนวนหนึ่ง ในความรู้สึกของผมเห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้น ผมจึงอยากขอรับคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรดีกับปัญหาของผม เพื่อให้ความสุขในเรื่องเพศสัมพันธ์ของบั้นปลายชีวิตกลับมาเหมือนเดิมอีก
 
ด้วยความนับถือ
ว.ช.ย.

ตอบ คุณ ว.ช.ย.
ผู้ชายเมื่อแต่งงานหน้าที่หลักที่สังคมยกให้คือเป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลด้านการงาน ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ย่อมต้องพบกับความเครียด จากการรับผิดชอบที่สูงต่องานที่ได้รับ ต้องดื่มบ่อยจากการออกสังคม ขาดการออกกำลังกายจึงทำให้เกิดการสะสมของโรคต่าง ๆ ตามอายุและพิษจากอาหารที่รับประทานในปริมาณมากเกิน เกิดเป็นโรคเบาหวาน
ไขมันสูงและความดันโลหิตสูงคือสาเหตุสำคัญ ทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือโรคอีดีตามมาด้วย การใช้ชีวิตคู่ครองเรื่องความซื่อสัตย์ เชื่อใจกันแล้วเรื่องเพศก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันอย่างตัดออกไม่ได้ มีชายหลายคนที่โดนเมียทิ้งไปเพราะไม่สามารถให้ความสุขทางเพศกับพวกเธอได้ ถ้ามีปัญหาก็ควรไปฟื้นฟูทางเพศกับแพทย์หาทางแก้ไขอย่าปล่อยให้ชีวิตครอบครัวเลิกรากันไปแบบง่ายไร้ค่าโดยไม่ได้แก้ไขก่อน

โรคอีดีพบได้บ่อยในชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป วัยนี้ฮอร์โมนเพศจะเริ่มค่อย ๆ ลดลงทำให้อารมณ์ทางเพศก็ลดลงตาม การแข็งตัวก็ไม่ดีเหมือนเดิม ถึงจะใช้ยาเฉพาะกิจก็มักจะไม่ได้ผล รวมไปถึงมีโรครุมเร้าที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดดังเช่น เบาหวาน ไขมันสูง และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 80 หากใช้ยาฟื้นฟูและกินสม่ำเสมอร่วมกับยาเฉพาะกิจก็จะได้ผลเกินร้อยละ 80 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมนีช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศ ช่วยเพิ่มปริมาณเลือดไหลเข้าองคชาต เพิ่มความแข็งแรงจนแข็งตัวโดยอาศัยพลังจากคลื่นความถี่ต่ำช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเข้ากล้ามเนื้อเพศมากขึ้น

เมื่อเข้ารับการรักษาตามแบบโปรแกรมของนายแพทย์พร้อมกับออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน สมรรถภาพทางเพศก็จะฟื้นฟูได้ง่าย หากได้ฟื้นฟูอันตรายก็จะลดลงชีวิตก็จะกลับมาดีขึ้น ชีวิตบั้นปลายที่เหี่ยวเฉาก็จะกลับมาเบ่งบานเหมือนระยะข้าวใหม่ปลามันได้เหมือนเดิม.

..............................
ดร.โอ สุขุมวิท 51